Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektromobil

Moderované fórum pro věcně související témata k SVJ a celkově provozu Herlíkovické 1021.

Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektromobil

Příspěvekod Monika Gábrišová » 15 čer 2016 15:29

Dobrý den,
obracím se na vás s tématem, jak se postavit k tomu, zda schválit, a za jakých podmínek, nebo neschválit, žádost o zřízení nabíjecího místa pro elektromobil v garáži.

Žádost se objevila v rámci témat, které je potřeba odsouhlasit vlastníky. Otázkou je, zda jsou na to garáže připravené. Dle tiskové mluvčí Ústředního automotoklubu do parkovacích domů nesmějí. "....garáže jsou kolaudované jen na benzin a naftu, ale ne na další alternativní paliva....V některých státech mají normy na parkování elektromobilů, které nesmějí stát vedle benzinových aut. Už se několikrát stalo, že auto zkratovalo a následně by zkrat mohl iniciovat výbuch benzinového auta. Proto dobíjecí stanice a elektromobily nesmějí v některých zahraničních státech stát vedle benzinových aut," říká tisková mluvčí.
A jak si na tom stojí náš dům?
Vlastník auta si nechá instalaci udělat od autorizované firmy, a doufám, že i s revizí, ale bude to stačit? Zjišťoval například někdo oficiálně podmínky pojišťovny, od které máme pojištění, a v případě požáru by hradila vzniklou škodu? Nebude mít ona speciální požadavky, za kterých převezme odpovědnost? Aby nám pak nebylo sděleno, že odpovědnost nepřebírá.....
Jak se k tomu postavíme?
Monika Gábrišová
 
Příspěvky: 18
Registrován: 14 črc 2009 11:22

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Petr Kovarik » 19 čer 2016 18:21

Dobrý den, souhlasím s Vámi, že se jedná o větší zásah, než se může zdát.

Poslal jsem panu Váňovi dneska svůj návrh, jak by mohlo být usnesení shromáždění formulováno:

Domnívám se, že by celkové schválení na schůzi mělo být formulováno takto. Prosím Vás proto o přečtení mého návrhu na shromáždění:
"SVJ předběžně schvaluje zhotovení přípojky pro nabíjení elektromobilů v garáži za předpokladu:
a) že budou splněny všechny zákonné normy a předpisy
b) pojišťovna odsouhlasí platnost pojistné smlouvy a krytí škod v případě, že dojde ke škodám v přímé, či nepřímé souvislosti s provozem nabíjecí stanice a parkováním/jízdou elektromobilu v podzemních garážích.
c) projekt bude zajištěn investorem a následně bude schválen SVJ
d) pravidelné revize budou zajišťovány investorem,
e) po ukončení nájmu/prodeji bytu nechá investor na své náklady nabíjecí místo odstranit a uvede budovu na své náklady do původního stavu,
f) všechny související náklady pokryje investor (tj. např. všechny elektroinstalace, včetně posílení jističů, a všechny práce/materiál související s projektem, apod.) bude hradit investor)
g) investor po dokončení stavební činnosti zajistí, že budova a její součásti budou dány do původního stavu před zásahem (vč. úklidu a odvozu odpadů)"
h) ...
Uživatelský avatar
Petr Kovarik
 
Příspěvky: 72
Registrován: 20 zář 2008 23:04

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Petr Váňa » 19 čer 2016 22:48

Dobrý den,

distanční hlasování již probíhá a není možné změnit jeho usnesení, tak jak to lze přímo na shromáždění. Tedy máte možnost se k danému bodu vyjádřit volbou v hlasování, kde je usnesení dané.
Otázku nakolik pojistka společenství pokryje i případně tuto elektroinstalaci prověřujeme.

Petr Váňa
Petr Váňa
 
Příspěvky: 508
Registrován: 06 čer 2008 15:56
Bydliště: DII - 1021/10

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Monika Gábrišová » 20 čer 2016 14:46

Myslím si, že zásadní chybou bylo přidat tak zásadní žádost na seznam požadavků, které budou schváleny netradiční cestou. Chápu, proč jste k "papírovému" hlasování přistoupili, ale otázkou je, zda zvolené hlasování je právně správné a nenapadnutelné. Pokud chceme touto cestou hlasovat, musíme zajistit jednoznačnost a nemanipolovatelnost takového hlasu!

Požadavek nebyl nijak promyšlen, a teď i bez možnosti odborné diskuze. Žádost by měla být odložena a odborně zpracována.

Můžete prosím členům SVJ rozeslat alespoň odkaz na  danou diskuzi? Děkuji.
Monika Gábrišová
 
Příspěvky: 18
Registrován: 14 črc 2009 11:22

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Petr Kovarik » 22 čer 2016 00:21

Pane Váňo absolutně nesouhlasím s hlasováním tímto způsobem nedovolujícím jakoukoli diskuzi. Mohl byste prosím sdělit, v jakém bodu stanov má toto oporu? Je tento způsob hlasování legálně možný? Bylo ustanovení uvedené v distančním hlasování schváleno? Kdo jej schválil?

Díky za informaci. P. Kovarik
Uživatelský avatar
Petr Kovarik
 
Příspěvky: 72
Registrován: 20 zář 2008 23:04

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Petr Váňa » 22 čer 2016 06:56

Dobrý den, paní Gábrišová,

děkujeme, že se staráte o záležitosti našeho domu (narozdíl od řady dalších členů SVJ), čehož si velice ceníme. Nicméně, v této konkrétní záležitosti není třeba šířit paniku. Doba se vyvíjí a elektromobilů bude čím dál více. Přitom nabít je teoreticky můžete i ze zásuvky a není třeba speciální nabíjecí stanice. Ta nicméně celý postup urychluje a de facto činíá v důsledku i bezpečnějším.
Připojení elektromobilu do sítě je přitom podobným "rizikem" jako připojení jakéhokoliv jiného spotřebiče.

Pokud jde o Vaši připomínku ohledně "zásadní chyby", dovolujeme si s Vámi nesouhlasit. Výbor postupoval zcela v intencích stanov našeho SVJ a jednotlivá usnesení, která byla navržena ke schválení na schůzi dne 10.5.2016 a která byla s ohledem na nízkou účast členů neusnášenischopná, zařadil do procesu hlasování mimo schůzi, tzn. postupem dle čl. XIV. stanov. Hlasování mimo schůzi (jakkoliv by mělo být spíše výjimkou) je přitom zcela rovnocenné hlasování na řádné schůzi. Během zmíněné schůze 10.5.2016 byla mimo záznam dána informace o žádosti p. Jiráska a až na jeden krátký dotaz, jsme jako výbor nezaznamenali žádné připomínky k dané věci. Proto se důvodně domníváme, že za "konfliktní" tuto problematiku většina přítomných členů SVJ nepovažovala a ani nyní nepovažuje.
Pokud jde o Vaši obavu z toho, zda je takový postup skrze hlasování mimo schůzi "legální", pak ano, jak uvedeno výše, vše je v souladu se stanovami a zákonem a bude-li splněna podmínka účasti (nadpoloviční většina všech členů SVJ), pak bude o jednotlivých usneseních rozhodnuto buď pozitivně, nebo negativně. V žádném případě nebude docházet k nějaké "manipulaci" s hlasy a ohrazujeme se proti podobnému obviňování výboru.

Váš požadavek na doplňující informace je samozřejmě plně legitimní a výbor se pokusí je zajistit. Již v tuto chvíli lze nicméně říct, že jestli shoří v garáži auto s konvenčním motorem, nebo auto s elektromotorem, je úplně jedno a situace bude stejná. Pokud jde o připojení nabíječky, tuto samozřejmě provedene společnost s dostatečnými oprávněními a certifikacemi, přičemž následně bude docházet k pravidelným revizím, stejně jako u jiných elektrozařízení v domě. Takový požadavek měl vůči p. Jiráskovi výbor od počátku, přičemž je plánováno i uzavření související smlouvy.

Rozesílat odkaz na tuto debatu, kterou bohužel vedou pouze dva lidé, nepovažujeme za nutné. Na toto forum mají přístup všichni členové SVJ a z počtu zobrazení této konkrétní diskuze (aktuálně 82) je vidět, že se cca polovina s ní již seznámila. S ohledem na to, že nikdo další se nezapojil, lze předpokládat, že toto většina ostatních za problém nepovažuje.

S podzravem

Petr Váňa
Petr Váňa
 
Příspěvky: 508
Registrován: 06 čer 2008 15:56
Bydliště: DII - 1021/10

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Petr Váňa » 22 čer 2016 07:15

Dobrý den pane Kovařík,

Vysvětlení již obsahuje předchozí příspěvek, proto jen přidám odkaz na stanovy přístupné na webu,
http://www.herlikovicka.cz/viewtopic.php?f=19&t=484
jedná se konkrétně o stať XIV.

Osobně si myslím, že naše stanovy chrání vlastníky poměrně hodně, na rozdíl od těch dodaných právních kanceláří, jsme do nich totiž nechali doplnili podmínku, že bodem hlasování mimo schůzi může být právě jen takový bod, který byl na programu řádného shromáždění. Právě pro to, aby k žádnému bodu nechyběla možnost diskuze. Ta možnost diskuze byla před shromážděním, kdy byl program všem znám z pozvánek a na shromáždění. Nedokážu si představit způsob, jak bychom technicky prováděli možnost diskuze a změn usnesení u distančního hlasování.

S pozdravem

Petr Váňa
Petr Váňa
 
Příspěvky: 508
Registrován: 06 čer 2008 15:56
Bydliště: DII - 1021/10

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Monika Gábrišová » 23 čer 2016 10:01

Dobrý den,
jste milý, ale děkovat mi nemusíte. Hájím jen své zájmy, jelikož tam mám také svoji bytovou jednotku :-) Jsem příznivce elektromobilů, i když jsou zatím jen v plenkách. Souhlasím, že ohledně nabíjení je to srovnatelné s několika varnými konvicemi. Ale i ta konvice má určitá pravidla.....,a to viz komunikace výše, momentálně elektromobil v garáži nemá, stručně řečeno. Současně s pravidly, o kterých mluví p. Kovařík vlastník versus SVJ.

Ohledně hlasování, nikoho neobviňuji, spíše je to myšleno s ohledem do budoucnosti. Pokud se rozhodneme přistoupit k tomuto způsobu hlasování, tak by bylo vhodné předejít situaci, kdy si něco schválíme, někdo s tím nebude souhlasit, a hlasování napadne. Jak jste sám zmínil doba se vyvíjí a i v tomto oboru to jde dopředu jak ze strany manipulace, tak zajištění bezpečnosti.

Doplňující informace jsou celkem důležité. Není pravda, že pro pojišťovnu je jedno co v garáži shoří. A většina z nás má odpovědnost i vůči svým bankám, a ty bude zajímat jak chráníme jejich zájmy. Podstatné je pro mě co v tomto okamžiku schvaluji, tam žádné doplňující informace nejsou. A co bude ve smlouvě s vlastníkem nevím, to jsme si oficiálně neodsouhlasili.

A na okraj, z počtu zobrazení nelze vyvozovat žádné závěry, máte ošetřené IP počítačů? A co když půjdu z jiného zařízení? Já sama jsem se tam načetla tak 3x :-)
Monika Gábrišová
 
Příspěvky: 18
Registrován: 14 črc 2009 11:22

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod Petr Váňa » 24 čer 2016 10:55

Dobrý den,

ono, už moc co dodat k této věci není co. Shoří-li samotné auto a chytne od něj dům, je to primárně problém provozovatele vozidla, nicméně podle informací z pojišťovny by toto měla krýt pojistka - povinné ručení. Tudíž situace je stejná, jako u jiných automobilů se spalovacím motorem.
Samotná dobíjecí stanice nebude SVJ, ale konkrétního člena SVJ (nelze ani vyloučit, že si ji nakonec od poskytovatele pouze pronajme), tudíž nastane-li zkrat v ní a od ní shoří dům, je to o odpovědnosti tohoto člena SVJ. Samozřejmě za výbor mu jednoznačně doporučíme, aby měl sjednanou příslušnou pojistku odpovědnosti. Pokud jde o kabely vedoucí do dobíjecí stanice, tyto se po zhotovení stanou součástí společných prostor, tudíž se na ně bude vztahovat pojistka celého domu, kterou má SVJ uzavřenou (aktuálně u Allianz), vznikne-li tedy požár jednoznačně na této elektroinstalaci, budou se škody hradit právě z této pojistky. Pojišťovnu budeme jako výbor samozřejmě před instalací informovat o tomto záměru.
V případě, že se vlastník odstěhuje, bude mít povinnost danou dobíjecí stanici odmontovat. Zároveň po dobu jejího užívání bude povinen zajišťovat její pravidelné revize.

Nevím, co dalšího by Vás zajímalo, ale z naší strany považujeme toto téma za zodpovězené.

S pozdravem

Petr Váňa
Petr Váňa
 
Příspěvky: 508
Registrován: 06 čer 2008 15:56
Bydliště: DII - 1021/10

Re: Schválení možnosti zřízení nabíjecího místa pro elektrom

Příspěvekod vladislav.cerny » 04 srp 2016 10:27

Dobrý den.
Nevím, jestli žadatel má čistý elektromobil (např. Teslu) nebo hybrid. Pokud hybrid, což se mně jeví pravděpodobnější, pak bych řekl, že to neodporuje tomu, že je to kolaudováno pro benzín a naftu. Doba dobíjení se uvádí v řádu hodin (třeba přes noc), pokud poteče větší proud, pak třeba do hodiny. Nebude to tak, že pan Jirásko auto připojí a odjede na dovolenou. A nevím, jestli pan Jirásko má samostatné stání nebo parklift. Samostatné stání se mně zdá bezpečné. U kovové plošiny méně. Nicméně hlasoval jsem pro, takže to už jsou plané řeči.
Možnost distančního hlasování na rozdíl od pana Kovaříka vítám, protož nám umožňuje zachovat činnost výboru a správce. Pokud bychom byli zodpovědní majitelé, tak distančně hlasovat nemusíme, ale obvykle se nás sejde tak přes 40%. To je nevýhoda velkého objektu. Před lety jsme byli v SVJ, dům měl 10 bytových jednotek a s účastí problém nebyl, přišli všichni. Tady si spousta lidí řekne "ono se to beze mě obejde". Já účast na schůzi beru jako svoji povinost a naopak nechápu, proč je pro značnou část ostatních problém 2x ročně se zúčastnit. Ale to už jsme tu také probírali ...
Zdraví V. Černý
vladislav.cerny
 
Příspěvky: 108
Registrován: 23 črc 2008 16:09
Bydliště: Herlíkovická 16


Zpět na Herlíkovická

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron